Phân tích kĩ thuật: 3 mẫu Flat thông dụng nhất trong sóng Elliot

Việc phân tích kĩ thuật với công cụ sóng Elliot sẽ hiệu quả hơn nếu bạn có thể nhận diện được 3 mẫu Flat thông dụng dưới đây.
Trong lý thuyết Elliott Wave, mẫu phẳng Flat là một dạng bao gồm ba sóng được đánh dấu A-B-C. Đây là một mô hình điều chỉnh dao động ngược so xu hướng. Mô hình này có khuynh hướng điều chỉnh nhẹ xu hướng trước đó và có thể tạo thành mô hình cờ phổ biến mỗi khi xuất hiện. Đôi khi, nó có thể giống như một kênh đơn giản trong đó giá có xu hướng đi ngang phần lớn kênh và ít có dấu hiệu tăng giá rõ ràng.
Trong một Impulse Wave, dạng Flat thường được tìm thấy ở sóng thứ tư. có thể tạo ra sóng ‘A’ hoặc ‘B’ của mô hình điều chỉnh, nhưng bạn sẽ không tìm thấy chúng trong sóng ‘C’ của sóng điều chỉnh.
Về cơ bản có 3 dạng Flat điều chỉnh. Dạng Flat thông thường, dạng Flat Expanded và Running Flat. Tên của mô hình mà bạn xác định không quan trọng bằng ý nghĩa của nó. Mỗi dạng Flat ở trên hàm ý là một sự củng cố trước tiếp tục của xu hướng diễn ra trước khi hình thành dạng Flat.

Trong dạng Flat Expanded, sóng ‘B’ vượt lên trên điểm hình thành sóng ‘A’ và sóng ‘C’ vượt lên trên điểm hình thành của sóng ‘B’. Trong dạng Running Flat, sóng ‘C’ không quay trở lại điểm hình thành sóng ‘B’.
Khi tìm cách xác định sóng Elliott, có một vài đặc điểm chúng ta cần chú ý.
1. Các sóng phụ của mẫu Flat A-B-C (bất kể 3 loại ở trên) phân chia thành 3-3-5
2. Trong mẫu Flat, tìm kiếm sóng thứ hai, hoặc sóng “B” điều chỉnh 78-138% sóng “A”
3 sóng của mẫu Flat (ABC) chia thành 3-3-5 có nghĩa là sóng ‘A’ có 3 sóng phụ trong đó, sóng ‘B’ có 3 sóng phụ, và sóng ‘C’ có 5 sóng phụ trong đó. Do sóng A và B bao gồm cả ba sóng phụ, nó cho thấy giá đang cố gắng thay đổi xu hướng hiện tại. Do đó, giá đi ngang phần lớn thời gian và không có biến động lớn. Một điều cần lưu ý khi xác định các mô hình điều chỉnh, sóng ‘C’ sẽ luôn có năm sóng phụ trong đó (tam giác chỉ là ngoại lệ vì chúng chỉ chứa ba sóng phụ). Do đó, nếu bạn thấy sóng 5 đi trước sóng 3, bạn hãy đếm ngược lại xem có phải mẫu Flat đang hình thành hay không.

Một đặc điểm khác mà chúng ta tìm kiếm trong việc xác định mẫu Flat là sóng thứ hai hoặc sóng “B” điều chỉnh phần lớn hoặc toàn bộ sóng trước, nhưng có dạng sóng được cấu tạo bởi 3 sóng con rõ ràng. Mẹo ở đây là tìm sóng được cấu tạo bởi 3 sóng con. Như các bạn đã biết, khi sóng 4 chồng lên vùng giá của sóng 1, sự chồng lấn đó sẽ loại bỏ sóng Impluse và làm cho sóng 3 bước trở nên vững chắc. Do đó, khi sóng 3 kết thúc gần hoặc ngay tại điểm bắt đầu đợt sóng trước đó, theo dõi chặt chẽ điểm kết thúc của sóng 1 vì rất có thể sẽ có hiện tượng chồng lấn

Đây là mẫu Flat Expanded với cặp AUD/USD, nơi sóng (b) vượt quá điểm hình thành sóng (a).
Các sóng “B” thường không dài hơn 138% chiều dài của sóng “A”. Do đó, tốt nhất là đánh dấu mức 1.382 của sóng A trên đồ thị của bạn như một vùng break hỏng trong trường hợp hình thành Flat Expanded hoặc Running Flat.
Dạng Flat Expanded với sóng điều chỉnh B vượt quá sóng A

Trường hợp mẫu Flat xuất hiện trong chuỗi sóng
Các mẫu Flat có thể xuất hiện tại tất cả những mô hình điều chỉnh (trừ một ngoại lệ). Ví dụ, bạn sẽ tìm thấy các mẫu Flat ở vị trí sóng thứ 2 hoặc thứ 4 của sóng Impulse, trong sóng “B” của mộ hình zigzag, trong sóng W, Y, Z hoặc X của một sóng điều chỉnh phức tạp, hoặc trong song A của một mẫu Flat khác. Tuy nhiên, bạn sẽ không tìm thấy mẫu Flat trong một mẫu hình điều chỉnh là mô hình tam giác. Mô hình tam giác được xây dựng từ mô hình zigzag hoặc những mô hình tam giác khác.
Việc xác định dạng Flat có thể khó khăn khi quan sát trên thực tế. Quan sát xu hướng trong thời gian dài hơn để phát hiện sự thiết lập của các cấu trúc lớn hơn và sử dụng các phép đo sóng để dự đoán điểm kết thúc của mô hình. Vì chúng chủ yếu tạo thành một kênh giao dịch, kỹ thuật giao dịch trong kênh và quản trị rủi ro là những kĩ năng cần thiết để giao dịch theo phương pháp này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *