Đòn bẩy hoạt động như thế nào trên thị trường ngoại hối

Đòn bẩy thường được sử dụng bởi cả những nhà đầu tư lẫn những doanh nghiệp. Những nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy nhằm gia tăng lợi nhuận một cách nhanh chóng từ một khoản đầu tư.

Đòn bẩy thường được sử dụng bởi cả những nhà đầu tư lẫn những doanh nghiệp. Những nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy nhằm gia tăng lợi nhuận một cách nhanh chóng từ một khoản đầu tư. Họ gia tăng những khoản đầu tư bằng cách sử dụng các công cụ bao gồm quyền chọn, hợp đồng tương lai hay tài khoản ký quỹ. Các công ty có thể sử dụng đòn bẩy để gia tăng tài sản tài chính của mình. Nói một cách khác, thay vì phát hành cổ phiếu để tăng vốn, cổng ty có thể sử dụng huy động vốn vay để đầu tư vào hoạt động kinh doanh nhằm tăng giá trị cổ đông.

Trong hoạt động kinh doanh ngoại hối, các nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy để kiếm lợi nhuận từ những sự biến động của tỷ giá ngoại tệ giữa 2 quốc gia. Mức đòn bẩy được áp dụng trên thị trường ngoại hối là một trong những mức đòn bẩy cao nhất mà nhà đầu tư có thể tận dụng. Đòn bẩy là một khoản cho vay gắn liền với tài khoản giao dịch mà bên môi giới cung cấp cho những nhà đầu tư. Khi một nhà đầu tư quyết định giao dịch trên thị trường ngoại hối, đầu tiên họ phải mở một tài khoản ký quỹ với một nhà môi giới ngoại hối.
Thông thường thì mức đòn bẩy được cùng cấp là 50:1, 100:1 hoặc 200:1, tùy thuộc vào nhà môi giới và quy mô giao dịch của nhà đầu tư. Điều đó có nghĩa là gì? Một tỷ lệ đòn bẩy 50:1 nghĩa là yêu cầu ký quỹ tối thiểu cho nhà đầu tư là 1/50 = 2%. Một tỷ lệ 100:1 nghĩa là nhà đầu tư bị yêu cầu có ít nhất 1/100 = 1% tổng giá trị giao dịch sẵn có bằng tiền mặt trong tài khoản giao dịch. Giao dịch chuẩn được thực hiện trên một trăm nghìn đơn vị tiền tệ, với một giao dịch ở quy mô đó, tỷ lệ đòn bẩy thường là 50:1 hoặc 100:1. Tỷ lệ đòn bẩy 200:1 thường được sử dụng cho quy mô 50.000 USD hoặc thấp hơn
Để thực hiện giao dịch 100.000 USD tiền tệ, với mức ký quỹ 1%, nhà đầu tư chỉ cần một khoản tiền gửi 1.000 USD trong tài khoản ký quỹ của mình. Tỷ lệ đòn bẩy được cung cấp trong những giao dịch như thế là 100:1. Mức đòn bẩy này lớn hơn rất nhiều so với mức đòn bẩy 2:1 thông thường được cung cấp bởi thị trường cổ phiếu và mức 15:1 được cung cấp bởi thị trường tương lai. Mặc dù tỷ lệ 100:1 dường như rất nguy hiểm, mức nguy hiểm này sẽ ít hơn rất nhiều khi bạn nghĩ đến việc giá tiền tệ thường giao động ít hơn 1% trong một ngày giao dịch. Nếu tiền tệ giao động nhiều như cổ phiếu, các nhà môi giới sẽ không thể cung cấp mức đòn bẩy lớn như thế.

Mặc dù khả năng kiếm được lợi nhuận lớn từ đòn bẩy là rất khả quan, đôi khi nó cũng chống lại những nhà đầu tư. Ví dụ, nếu một đồng tiền trong danh mục đầu tư của bạn di chuyển theo chiều hướng ngược với điều mà bạn đang kỳ vọng, đòn bẩy sẽ làm gia tăng đáng kể khoản thiệt hại mà bạn phải gánh chịu. Để tránh những thảm họa như vậy, các nhà đầu tư ngoại hối thường áp dụng những quy tắc đầu tư chặt chẽ bao gồm cả việc sử dụng những lệnh dừng lại hoặc lệnh giới hạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *